Kva er Småleik?

Småleik er ei ein nasjonal sommarleir for barn som driv med folkemusikk, folkedans og folkesong. Det blir kurs med dyktige instruktørar, framsyningar både av og for barna, utflukt til Norsk Folkemuseum på Bygdøy og ikkje minst mykje, mykje moro! Stemnet blir hovudsakleg halde på Apalløkka skole i Oslo og i idrettshallen like ved.

Program og påmelding kjem litt utpå hausten.

Kven kan vere med?

Småleik er ope for alle barn og ungdomar i alderen 6-18 som anten driv med folkemusikk, folkedans eller folkesong, eller som har lyst til å lære om dei nemnte aktivitetane. Mange deltek saman med gruppa eller laget dei vanlegvis er med i, men ein kan òg kome som enkeltdeltakar om ønskjeleg.

Kven står bak?

Småleik vert arrangert av Leikarringen i BUL Oslo, Barnelaget i Oslo, Unge folkemusikere i Oslo (UFO) og Noregs Ungdomslag. Samarbeidspartnarar er Norsk Folkemuseums dansegruppe, Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus (Saffa), Riksscenen, Akershus musikkråd og Den mangfaldige scenen AS. Småleik er støtta av Landsrådet for norske barne- og ungdomsorgansjonar (LNU).

Har du spørsmål kan du rette dei til prosjektleiar Michael Brennamicbrenna@gmail.com, eller til Torbjørn B. Lauentorbjorn@ungdomslag.no.